Amakuru

Kumenya kurongora neza sukurongorana imbaraga / ngubu uburyo urongoramo umugore wawe agahora akwifuza

Akenshi hari ubwo unyura kubasore wumva baganira bati uriya mukobwa namwemeje kabisa ariko yavuga uburyo yamwemejemo ukumva ahubwo yarameze nkuwari kukazi ko guhinga ,basore mwese iyi nkuru irabareba .

Niba uziko ujya ufata umugore mwashakanye cyangwa umukobwa mukundana ugakoresha imbaraga nyinshi ngo urashaka kumwemeza , ibyo urishuka cyane ahubwo urikumusezera ubutazongera kumubona vuba mu maso yawe no mu gitanda cyawe.

Ubu buryo ngiye kukubwira nubukoresha ndakurahiye umugore mwashakanye ntazigera aguca inyuma ,kandi azajya anakwifuza mbere yuko wowe umwifuza :

  • Mwime igitsina

Niba ushaka kwemeza umukobwa cyangwa umugore wawe , wikubita (Ucumita) ahubwo gerageza kwima igitsina umugore wawe kugeza igihe we abikwisabiye , niba ushaka kumwemeza umugore wawe igihe muri gukora imibonano mpuzabitsina muhe umutwe ‘igitsina cyawe gusa winjiza wongera usohora , kuko uburyohe abagore babwumvira hagana kuri rugongo .

  • Wumwumaba hejuru 

Niba wifuza ko umugore wawe anyurwa n’imibonano gerageza gushaka uburyo (postel) yaba nziza kuri we , kuko abahungu benshi usanga baryama hejutru y’abagore babo bakabaheza umwuka gusa , hindura umujye inyuma , cyangwa nawe akunyongere icyo gihe araryoherwa n’imibonano mpuzabitsina.

  • Twara gahoro igitsina cyawe 

Gerageza uburyo udacumitwa umugore wawe igihe we atabikwisabiye , mbese twara neza igitsina cyawe kuburyo yumva uburyohe bwacyo , mbese gerageza kumwumvisha uburebure bw’igitsina cyawe kuburyo ashobora no kubara imitsi yacyo ,kubera ko urikugitwara gahoro, ibi kandi biranasanzwe kuko abagore muri rusange bakunda ibintu byoroshye ,

  • Kora mu mpande zose z’igitsina cy’umugore wawe

Niba wumva ukeneye kwemeza umugore wawe kora mu mpande zose zigitsina cye , wikomeza kurongora ujya imbere wongera usubira inyuma , ahubwo shaka uko kora ibiryo ibumoso , ndetse unasohore igitsina hanze ugifatishae akaboko kawe kiburyo ubundi uzamuriremo hagati igitsina wongere umanure ,icyo gihe rwose umukobwa ataha yanyuzwe .

  • Koresha uruirmi mu gitsina cy’umugore wawe (Sucking)

Hari umukobwa uzumva akubwiye ngo njye uta nsukinze ntago byavamo , abakobwa akenshi hari nuwakubwira ngo nushaka ntundongore ariko undigate mu gitsina, rero ibi biterwa nuko umukobwa aba yumvira kure akarimi gakora kuri rugongo akumva uburyohere bigatuma anyurwa.

Rero mugabo niba wajyaga wibwira ko kurongora ukemeza umugore ari ukumugubanya cyangwa gukora ingufu mu gihe utera akabariro  uribeshya , koresha ubu buryo uzanshimire nyuma.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button